Privacy Policy

Disclaimer
Project Yvie Amsterdam nog in ontwikkeling, dus wijzigingen zijn voorbehouden. Alle afbeeldingen, video en impressies zijn bedoeld om een indruk te geven van de woningen en de omgeving, evenals de teksten op deze website.

Privacy policy

1. Introductie
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.yvie.com van PRSC. Vastgoedcommunicatie (hierna: wij). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan voorkomen dat de persoonsgegevens worden verwerkt door een van onze partners (wij en onze partners samen hierna: PRSC. Vastgoedcommunicatie).
PRSC. Vastgoedcommunicatie registreert geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming om u op de hoogte te houden over een bepaald (woningbouw)project, in dit geval Yvie Amsterdam.

2. Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers worden niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

3. Doel van verwerking persoonsgegevens
Wij zullen de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doeleinden gebruiken:

  • Versturen van de nieuwsbrieven
  • Aanmelden voor events
  • In behandeling nemen van vragen en klachten
  • Het doen van (klanttevredenheids)onderzoek
  • In behandeling nemen van serviceverzoeken.

Wij verwerken van al onze bezoekers:

  • Cookies
  • IP-adres.

Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar een persoon.

Bij het invullen van uw e-mailadres wordt deze opgeslagen. Deze zal worden gebruikt om een nieuwsbrieven en direct mails te verzenden waarin u updates ontvangt van PRSC. Vastgoedcommunicatie over Yvie Amsterdam. U kunt zich ten aller tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

  • Samenwerkingspartners van PRSC. Vastgoedcommunicatie (bijvoorbeeld makelaars)
  • Dienstverleners die worden ingeschakeld in opdracht van PRSC. Vastgoedcommunicatie
  • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

5. Links naar websites van derden
Deze website bevat mogelijk links naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokken aan de privacyverklaring van de website van deze derden te raadplegen om te weten te komen hoe deze derden met persoonsgegevens omgaan.

6. Google Analytics
PRSC. Vastgoedcommunicatie maakt gebruik van Google Analytics. Via deze service krijgen wij inzicht in het gebruik van de website. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken.

7. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 11 oktober 2022.

8. Contact/vragen
Als u de persoonlijke informatie wilt zien die wij van u verzameld hebben, of deze informatie wilt corrigeren dient u een e-mail te sturen naar info@yvie.com met het verzoek.

 

nl_NLNL